DSC_1938T

Dr. Ömer Faruk YELTEKİN

        Kayseri’de 1972 yılında dünyaya gelen Ömer Faruk Yeltekin, ilk, orta ve lise öğrenimini yine aynı şehirde tamamlamıştır. Lise öğrenimini tamamladığı 1990 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü kazanmış ve 1994 yılında mezun olmuştur. 1994 yılında Erciyes Üniversitesi İktisat Politikası alanında Yüksek Lisansa başlamış, bu dönemde başlamış olduğu Mali Müşavirlik staj dönemini, sınavlarını başarı ile tamamlamak suretiyle Mali Müşavirlik ruhsatına haiz olmuştur.

            Preston University’de Executive Master of Business Administration (EMBA) ve Breyer State University’de Phd Doktorasını başarı ile tamamlamıştır.

           1998 yılında temelini oluşturduğu Mali Müşavirlik Şirketi’nde halen sorumlu ortak, baş denetçi görevine, Bağımsız Denetim Şirketi’nde 2006 yılından itibaren ortak, denetçi görevine ve yurtdışı bir Uluslararası Denetim Şirketinde ortak, baş denetçi görevlerine devam etmektedir.

            Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız Dış Denetçi, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi, Azerbaycan Auditor Ruhsatlarına haizdir.

            The Open University “Accounting For Managers”, Certified Association Business Administrators “Chartered Markeding Consultant” Det Norske Veritas Management System Certificate, AICPA Peer Review Program Certificate Of Recognition, İşletmelerde performans yönetimi, Vergi Uyuşmazlıkları ve Vergi Yargısı, Bilirkişilik, KDV iadesi usul ve esasları, Denetim, Vergi ve Revizyon, Risk yönetimi, Finansman Türev Araçları, Serbest Bölgeler, Yatırım ve Teşvik Mevzuatı, İnşaat Muhasebesi ve Uygulamaları, Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları, Yabancı Sermaye Mevzuatı ve işlemleri, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı alanları ve bu gibi bir çok alanda eğitim ve seminerlere yönelik sertifikaları bulunmaktadır

            Yurtiçi ve Yurtdışında mesleki faaliyetlerini halen idame ettirmektedir.

           İngilizce, Arapça ve orta düzeyde Rusça, Çince bilmektedir.

İletişim Formu