Girdi yapan admin

RAMAZAN

Yine bir gün doğumu… Yine bir gün doğumu… Ardından bir gün doğumu ve batımı daha… Ve sonsuzluğa uzayan ömür yolculuğu… İşte bu hayat yolculuğunda yalnız ve hazin her bir inanan için bir vaha’dır Ramazan Ayı… Susuz, kurak çöl ikliminde yanan dudakları, yanan yüreklerin sulanma ihtiyacı duyduğu doruk noktanın en yakın gün dönümüdür Ramazan ayı. Kimi […]

EKONOMİZM VE TÜKETEN İNSAN

Ekonomizm; F. Bacon’un deyişiyle “Bilimin, gerçeğin peşini bırakıp gücün peşine düştüğü sanayileşmiş kapitalist Batı Toplumlarının temel hayat felsefesidir” Çağdaş olarak adlandırılan yüzyılda, her gün artan ve gittikçe çoğalan maddi ihtiyaçlar, tüketim alanını ve tüketim sektörünü de genişletmiştir. Böylelikle maddi çıkar sağlamak için Tüketim sektörünün başında yer alan sermayedarlar baş döndüren hızda üretimde bulundukça, insanlar da […]

MASUMİYET

Alan masum değil, satan masum değil… Çalışan masum değil, çalıştıran masum değil… Konuşan masum değil, konuşturan masum değil… Yöneten masum değil, yönetilen masum değil… Ölen, öldüren, ölüye ağlayan, ölene ağlayana karşı olan… Sızlanan, sızlatan… Şikayet eden, şikayetçi olunan… Alkışlanan, alkışlayan, alkışlamaya çanak tutan… Yuhlanan, yuhlayan, yuhlamalara çanak tutan… Hiçbirimiz masum değiliz. Biz hiçbir zaman masum […]

MEDENİYET VE MEDENİ TOPLUM NEDİR?

Medeniyet nedir? Medeniyet; bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamıdır. Barbarlık durumundan çıkıp her varlığa saygı ve sevgi ile bağlı olarak, birlikte yaşamadır Medeniyet. Bilim ve tekniğin ilerlemesi ile oluşturulan yaşama koşulları ve bunun sonucu ortaya çıkan yaşamada kolaylık sağlama, akıllanma ve yetkinleşme, yaşama biçimlerinin daha bir nezaketlendirilmesi […]

İSLAM AHLAKI VE TERÖR

Yüce Allah kâinatı yaratmadan önce “Hakikat-ı Muhammediye”yi bir nur olarak yarattı. Sonra ona nübüvvetini bildirip Risalet’le müjdeledi. Kâinatı o nurdan halk etti. Peygamberimiz (sav) bu yüce hakikati şöyle ifade etmektedir: “Allah ilk olarak benim nurumu yarattı. Ben Allah katında Hatemü’l- Enbiya iken henüz daha Âdem’in çamuru yeryüzünde bırakılmış yatıyordu. Cismine ruh üflenmemişti.”  Yine buyurdular: “Âdem […]

JELATİNLİ DOĞRULUK

Doğruluk… Dürüstlük… Bütün kâinatta aradığımız… İpte, yolda, taşta dahi olmasını arzuladığımız doğruluk. Hayvan’da gördüğümüzde yücelttiğimiz ve ondan dahi beklediğimiz dürüstlük. Bir kahve dibeğinin içine koyup, her bir darbe ile ezdiğimiz, sonrasında menfaatimiz ile karıştırıp, bütün cihana bütün insanlığa içirmeye çalıştığımız doğruluk ve dürüstlük. Zira kendimiz dışında herkesten beklediğimiz ve lakin bulmamaktan şikâyetçi olduğumuz bu doğruluk […]

İNSAN VE ÇEKİCİLİK- İTİCİLİK

Kainatta yaratılmış olan bütün her şey zıddı ile kaimdir. Her ne yaratılmış ise muhakkak ki zıddı da yaratılmıştır. Gece-Gündüz, İyi-Kötü, Güzel-Çirkin, Temiz-Kirli ve benzerleri bu zıt yaratılanlara birer örnektir. Diğer yandan, çekim ve itim kanunu bütün varlık dünyasına hakim olan genel bir kural ve aynı zıt yaratılmışlara bir başka örnektir. Bugünün biliminin de üzerinde yapmış […]

İNSAN’IN KIYAMETİ…

  Bu bir cinnet halidir. Ve insan düzelmedikçe bitmeyecek, düzelmeyecek. Hiçbir hukuk, hiçbir kanun, hiçbir güç, hiçbir tedbir üstesinden gelemeyecek. Çıkıp dolaşın sokakları… Kan gölüne dönmüş coğrafya’da yer alan sokakları değil. Şu an huzurun, şu an sessizliğin, şu an sükûnetin olduğu sanılan sokakları adım adım dolaşın. Ve insanları seyredin… Seyredin yüzlerini, hareketlerini, telaşlarını veyahut sükûnetli […]

İNSANIN İNKİŞAFI

İnsanoğlu doğduğu andan itibaren, Yüce Allah C.C.’ün kendisine özel kıldığı bir yaratılış nedeniyle sürekli olarak inkişaf etme arzusunu içinde barındırır. Her an yeni şeyleri öğrenmek, yeni unsurlar ile tanışmak ve sürekli olarak gelişme meylindedir. Lakin yaratılışın getirdiği en önemli unsurlardan birisi de herşeyin zıddı ile kaim olması’dır. Hayat hiçbir zaman boşluk kaldırmaz. Eğer inkişafı doğru […]

İNSAN DEĞERİ VE ZAMAN

Bir hadiste: “Zamana küfretmeyin. Çünkü zaman Allah’tır” (Ahmed İbn Hanbel, Müsned, V, 299, 311) diyor Hz. Muhammed s.a.v… Zamana küfretmeyin. Çünkü zaman Allah’a aittir. Değişen zaman değil, o zamanda yaşayan insanlardır. İktisat biliminde (Ekonomi) genel bir kural vardır; “Bir ürünün üretimi arzı sabit veya daha az artarken, talebi daha yüksek bir artış gösterir ise, o […]